RFID Resource Network Seminar

RFID Sikkerhet og Personvern Seminar

15. april 2008 kl. 10:00-13:00, SINTEF, Forskningsveien 1, Oslo

EU-kommisjonen startet konsultasjon om sikkerhet og personvern for RFID-systemer den 22. februar i år.

 

Seminaret er organisert som en debatt rundt tema RFID sikkerhet og personvern. Fokus legges mot å få en forståelse av de viktigste tema innen sikkerhet og pålitelighet, personvern og databeskyttelse, og innen helse og sikkerhet. Målet er at vi i samarbeid adresserer og angriper utfordringer og muligheter på.

 

Hva er sikkerhets, personvern og trygghetsaspektene ved RFID? Vi søker et nasjonalt og globalt perspektiv.

 

Utfordringene kan være:

  • Sikkerhetstrusler rundt RFID.
  • Forsterkende teknologier innen personvern og RFID.
  • Teknologiske angrepsmåter for beskyttelse av personvern.
  • Juridiske perspektiver innen personvern og databeskyttelse i forbindelse med RFID.
  • Bekymringer blant sluttbrukere/forbrukere innen samfunnsspørsmål, og juridiske og etiske spørsmål innen bruk av RFID.
  • Hva er forholdene ved sikkerhet, personvern og trygghetpåvirket av RFID utstyr og installasjoner?

Hva kan vi lære fra case studier?

Hva er hovedspørsmål, krav og mulige framgangsmåter i forhold til sikkerhet, personvern og helse?

Hva er mulige framgangsmåter for RFID-relatert sikkerhet, personvern og databeskyttelse, helse og sikkerhet, og hvordan kan disse løsningsmetoder sammenlignes mellom forskjellige forbrukere?

 

Agenda 
 
10:00-10:05 - Velkommen. 
 
10:0-10:15 - Introduksjon RFID Teknologi - Sikkerhet og Personvern.
 
10:15-10:30 - Trender og tendenser innen penger og IT. Mobiltelefon som betalingsterminal for aksept av kreditkort. Kommersielle produkter med RFID-brikke og betalingstjeneste som også er basert på RFID/NFC teknologi.
 
10:30-10:45 - RFID i Transportbransjen-Elektroniske billetteringssystemer. Tekniske og driftsmessige løsninger som kan tilfredstille  Personopplysningsloven og forskrifter.
 
10:45-11:00 - RFID-bruk i Posten Distribusjonsnett.
 
11:00-11:15 - RFID i helse. RFID kan brukes til å merke alt fra sykehusutstyr til pasienter. Trådløs teknologi kan brukes til å lokalisere sykehusets ressurser på en rasjonell og effektiv måte. Pasient- og personallogistikk. Helelektroniske prosesser.  
 
11:15-11:30 - RFID innen detaljhandelen. 
 
11:30-12:00 – Lunsj.
 
12:00-12:15 - RFID i pass og penger.
 
12:15-12:3- Juridiske perspektiver innen personvern og databeskyttelse i forbindelse med RFID.
 
12:30-13:00 - Debatt. Hvordan kan man sikre at anvendelser av RFID-teknologi legges opp og drives på en måte som er etisk, sosialt og politisk ansvarlig? Oppsummering.