RFID Resource Network Workshop

WORKSHOP PROGRAM

RFID - TRÅDLØS TEKNOLOGI FOR EN TRÅDLØS FRAMTID

Fredag 19. oktober 2007, Trondheim

 TEMA:

·      Dagens og framtidens bruk av RFID-teknologi.

·      Implikasjoner for forbrukeren med bruken av RFID.

·      Møt utfordringen: Beste praksis, prinsipper og business cases.

 Mål med workshopen: Formålet med workshopen er å øke bevisstheten og forståelsen av RFID-temaer i Norge, og å bidra til at norsk næringsliv kan høste fordeler ved bruk av RFID-teknologi. Dette vil bli gjort ved å etablere kunnskapsnettverk og forskningsbaserte fellesskap, prosjektkonsortier som skal se på teknologibarrierer som oppfattes som hinder for en bredere utbredelse av RFID, samt diskutere forretningsoppgaver som inkluderer RFID-teknologi.