RFID Resource Network Workshop

WORKSHOP PROGRAM

RFID, Trådløse teknologier og Sensorer for Byggebransjen, Intelligente bygg og Smarte hus

12. mars 2008 kl. 10:00-17:00, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Oslo

Samarbeidsarrangement mellom RFID Ressursnettverk og Trådløs Framtid

Workshop – Målsetting: Målet med workshopen er å synliggjøre gevinster med intelligente bygg for økonomi, miljø, energi, sikkerhet, livskvalitet, bolig- og bygningsfleksibilitet og andre drivere ovenfor de viktigste premissgiverene for mer intelligente bygg og å definere utfordringer som må løses på veien mot bygg basert på styringssystemer i sanntid, basert på trådløs sensorteknologier og sterk integrasjon mot fagsystemer. 

Bygg og anlegg er blant bransjene som er mest mobile, og RFID og trådløse sensorsystemer har et enormt potensial. Informasjonsflyt betyr alt. Det kan være offentlige doku­menter man trenger på stedet. Samspillet mellom ulike aktører er viktig, og man er avhengig av å ha tilgang til all informasjon fra alle steder på (og utenfor) arbeidsplassen, så ved å utnytte trådløse nettverksløsninger, kan byggebransjen spare både tid og penger. 

Ved å bygge inn sensorer som måler temperatur, fuktighet, belastninger, trykk og forskjellige gasser, kan et bygg overvåkes i sanntid i mange år etter at det er ferdig. Denne type informasjon blir i sanntid oppdatert mot fagsystemer og gir ledere sanntids beslutningsgrunnlag basert på for eksempel avvikshåndtering. Om disse løsningene ikke bygges som egne systemer, men integreres i et felles nettverk med underholdning, TV, internett, telefoni, overvåkningskameraer, alarm, musikk, varme, VVS, lys, aircondition, backoffice, inoffice, med mer får man et kosteffektivt, fremtidsrettet, fleksibelt og attraktivt løsning for både byggforvalter og beboere.  

TEMAER:

 • Intelligente funksjoner – mer enn jåleri? Hva er full pakke for et kombinert forretnings- og leilighetskompleks og hvilke gevinster kan dette gi for entreprenør og driver?

 • Master Technology plan for Intelligent Buildings. How to develop a technology master plan to support (enhance?) the business plan for office, mixed-use, residential, corporate and multi-building campus to make them sustainable and “intelligent”.

 • Integrerte Tekniske Bygningsinstallasjoner (ITB). Hvordan vi lager de tekniske installasjonene på en smart og intelligent måte og bruker adaptiv styring for øket sikkerhet, bedre kontroll (og sparing) av energi, bedre innemiljø og en ”enklere hverdag”? Gevinster for byggherre og rådgivere - og intelligente og trådløse teknologiers rolle for å oppnå dette.

 • Embedded/distributed IP (Internet Protocol) for Intelligent Building. Konkurransedyktig bruk av trådløse teknologier.

 • Planer for Norsk/nordisk signalbygg med intelligente teknologier. Hvordan kan trådløse teknologier være med å gjøre signalet skinnende/strålende?

 • Europa - "Best practice for intelligent buildings" European initiatives/plans for inspiring developers and owners to demand intelligent RFID and sensor wireless technologies.

 • Sannheter og myter om trådløse teknologier. RFID; Zigbee (802.15), UWB, Z-wave, Bluetooth (802.15.1), WPAN (802.15.4), MeshNetwork (802.15.5), WiFi (802.11), WiMax/WirelessMAN (802.16).

 • Kan AMR og trådløst bli en viktig driver for intelligente bygg eller blir det bare for måleravlesning og billigere strøm? Eller blir AMR en del av et fullskala konsept med underholdning, TV, Internett, telefoni, CCTV, alarm, musikk, varme, VVS, lys, aircondition, backoffice, inoffice, og hvor bør trådløst ta sin rettmessige plass?

 • RFID Sensor Networks. ”Smarthus” for private hjem (bolig for eldre og handikappede) er teknologien som integrerer produkter og tjenester for varsling, sikkerhet, energiøkonomisering, automasjon, tele, data og underholdning – i ett system med felles brukergrensesnitt. RFID teknologien og vedlikehold av bygget – lagring av informasjon om type produkter som er benyttet, vedlikehold status, produsent etc.

 • RFID på Byggeplass. Bedre kontroll og oversikt i sanntid/kvalitetssikring, adgangskontroll og personellsikkerhet.

 • Elektronisk samhandling mellom verdikjedeaktører og offentlig tilsyn. De elektroniske prosser i verdikjeden fra regulering via eier og arkitekt/rådgiver til entreprenør, drifter og offentlig tilsyn.

 

Påmelding RFID Trådløseteknologier og Sensorer i Byggebransjen Workshop