RFID Resource Network Workshop

WORKSHOP PROGRAM

RFID, trådløse teknologier og sensorer i helsesektoren

24. oktober 2008 10:00-16:00, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166 Oslo.

RFID og sensor-nettverk er nøkkelteknologier som i stadig større grad vil påvirke vår hverdag i framtiden. Mens mange tidligere teknologiske visjoner og nyskapninger bare har vist til potensielle bruksmuligheter, har reelle anvendelser av RFID-teknologien blomstret opp innen helsevesenet de siste årene.

Målsetningen for denne workshopen er å samle spesialister innen helsesektoren, forskere og representanter for RFID-teknologien. Vi ønsker å utveksle erfaringer, synspunkter og diskutere på hvilke måter helsepersonell og forskere kan løse utfordringene og være brobyggere for å dekke gapet mellom akademisk forskning og praktiske anvendelser innen RFID, trådløse teknologier og sensor-nettverk i helsesektoren

TEMAER:

 • Teknologisk status innen RFID

 • RFIDs betydning for framtidens helsevesen

 • RFID i helsevesenet – muligheter og utfordringer

 • Brukervennlighet og RFID

 • Sporing av pasienter, journaler og utstyr

 • Standardisering

 • IT-strategi i helsesektoren

 • Sensor for in-vivo måling av fysiologiske parametere

 • Sensor-nettverk
   

Påmelding RFID, trådløse teknologier og sensorer i helsesektoren Workshop