RFID Resource Network Workshop

WORKSHOP PROGRAM

RFID og trådløse teknologier for transportbransjen

30. april 2008 10:00-17:00, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166, Oslo.

Samarbeidsarrangement mellom RFID Ressursnettverk og ITS Norge, ITS NETT

I årene som kommer vil ”grensesnittet” mellom transportbransjen og IKT forandre seg radikalt. Transportmidler som bil, fly og tog kan veves tettere sammen ved hjelp IKT med støtte av sensorer som oppdager og gir beskjed om farer, og ”intelligens” som varsler og eventuelt griper inn. IKT kan bidra til å styrke dette samspillet ved hjelp av RFID og trådløse teknologier, satelittnavigasjon, informasjonsteknologi og elektronisk kommunikasjon mellom miljø og kjøretøy.

Workshop i RFID RNET / ITS NETT – Målsetting: Målet med workshopen er å presentere gevinster med å ta i bruk RFID-teknologien i transportbransjen og å definere utfordringer som må løses på veien mot transportsystemer basert på styring i sanntid, med bruk av trådløse sensorteknologier og sterk integrasjon mot informasjonssystemer. 

TEMAER:

 • RFIDs betydning for framtidas transportstrategi

 • RFID teknologisk status

 • RFID i logistikksammenheng

 • Hvilke muligheter gir RFID-teknologien innen transportsektoren?

 • Hvilke effektiviseringsmuligheter gir RFID-teknologien?

 • Hvordan passer teknologien i forskjellige typer distribusjon og industrisegmenter?

 • Systemer og rammeverk for transport; ARKTRANS.

 • Verdikjedeintegrert transport

 • Bil-til-bil og bil-til-vei kommunikasjonssystemer

 • Hvilken betydning har transporten i verdiskapningsprosessen

 • RFID i transport – muligheter og utfordringer

 • Hvordan bidrar RFID-teknologien til en mer brukervennlig og personalisert kjøpsprosess?

 • Personsikkerhet, security; ID

 • Fordeler og ulemper ved å tilby sømløs transport

 • RFID for sporing av varer

 • Betydning av transportørens evne til integrering av informasjonsløsninger
   

Påmelding RFID og trådløse teknologier for transportbransjen Workshop