RFID  Workshop Program

Workshop - Program 19. oktober, Trondheim

• 10.00-10.10- Velkomst og innledning.
Sesjon 1: RFID og Innovasjon
• 10.10-10.30- ”RFID som driver for Innovasjon” - Ivar Barlindhaug, Sector Manager – Industry, daVinci Consulting as - part of Devoteam Group.
• 10.30-10.50- ”RFID Nøkkelen til Fremtiden” - Roar Lorvik, Daglig leder, RFID Innovasjonssenter AS
Kaffe/Te: 10.50 -11.10
Sesjon 2: RFID applikasjoner
• 11.10-11.30- ”Sporbarhet og RFID” - Frank Wehus, Daglig leder, WTEK
• 11.30-11.50- “EPC i Supply Chain” - Kjell Arne Myren, Senior rådgiver/Prosjektleder, GS1, Norge
• 11.50-12.10- “RFID fra bås til bord i Nortura” - Geir Vevle, IT Arkitekt RFID & Industriell IT, Nortura BA
Paneldebatt: 12.10-12.30 RFID anvendelse – Teknologi utfordringer eller foretningsmessig barrierer?
Lunsj: 12.30-13.30
Sesjon 3: Teknologisk Utvikling
• 13.30-13.50- ”Standardisering og teknologisk utvikling” - Anders Hagen, R & D Manager, Q-Free ASA.
• 13.50-14.10- ”Bruk av RFID i kollektivtransport” - Stig Rønning, Systemarkitekt, Fara
• 14.10-14.30- ”Effektivisering av tøylogistikk med RFID” - Arild Engesbak, Daglig leder, Texi
• 14.30-14.50- ”Mobiltelefonen som RFID leser” - Edvin Holsæter, Senior Business Developer, Telenor
Kaffe/Te: 14.50 -15.15
Paneldebatt: 15.15-16.00 Framtidsveier: Konkurrerende visjoner for framtiden innen RFID