Workshop Program

”RFID, Trådløse teknologier og Sensorer for Byggebransjen, Intelligente bygg og Smarte hus”

12. mars 2008 kl. 10:00-17:00, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166, Oslo

10:00-10:10

Velkommen

10:10-11:00

Sesjon: Intelligente funksjoner

Intelligente funksjoner – mer enn jåleri? Hva er full pakke for et kombinert forretnings- og leilighetskompleks og hvilke gevinster kan dette gi for entreprenør og driver? Bjørn Erik Øye, Prognosesenteret.

(10:10-10:35)

Master Technology plan for Intelligent Buildings. How to develop and implement a intelligent master technology plan for office, realestate, corporate and multi-building campus to make them sustainable and intelligent, with examples. Vidar Gamlem, Datametrix.

(10:35-11:00)

11:00-11:15

Pause med kaffe/te

11:15-12:30

Sesjon: Building Automation

Enkel drift like viktig som intelligens. Drift av intelligente bygg ved visualiserte funksjoner og trådløse komponenter, og prosjekt for å ta trådløse industrikomponenter inn i hus. Erik Nordli, SD-Consult.

(11:15-11:40)

Embedded/distributed IP (Internet Protocol) for Intelligent Building. Konkurransedyktig bruk av trådløse teknologier. Nils Ove Gamlem, CISCO.

(11:40-11:05)

Innovasjons- og utviklingskontrakter. IFU/OFU-det lønnsomme samarbeidet. Per Niederbach, Innovasjon Norge.

(12:05-12:30)

12:30-13:30

Lunsj

13:30-15:05

Sesjon: RFID, Trådløse teknologier og Sensorer

buildingSMART. Ole Jørgen Karud, SINTEF Byggforsk.

(13:30-13:55)

Standardisering av ITB (Integrerte Tekniske Bygginstallasjoner)  – hva finnes, hva kommer? Knut Løe, Standard Norge.

(13:55-14:15)

Sanntids beslutninger krever sanntids informasjon Espen Braathe, Sensors & Actuators Solutions EBO, IBM.

(14:15-14:40)

RFID and Wireless Sensors for Building Industry O. Vermesan og M. Viktil, SINTEF.

(14:40-15:05)

15:05-15:30

Pause med kaffe/te

15:30-16:30

Panel debatt - Building for Framtiden – Energi, Miljø, Kommunikasjon, Komfort.

16:30-16:45

Oppsummering