Workshop Program

”RFID, trådløse teknologier og sensorer i helsesektoren”

24. oktober 2008 10:00-16:00, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166 Oslo.

10:00-10:10

Velkommen

10:10-12:45

Sesjon: Teknologi anvendelser innen helsesektoren

Towards an implantable osmotic glucose sensor.

Erik Johannessen, Lifecare.

(10:10-10:30)

RFID Auto logoff.

Dag Waaler, Høgskolen i Gjøvik.

(10:30-10:50)

10:50-11:10

Pause med kaffe/te

Hvorfor velger helsevesen i utlandet ultralydbasert posisjoneringsteknologi for å spore pasienter og utstyr i sanntid i sykehus og sykehjem.

Janicke Ekelberg (Director Healthcare), EMEA og Ragnar Bø (Adm direktør), Sonitor Technologies AS.

(11:10-11:35)

Wi-Fi RFID and Wireless Sensors for healthcare applications.

Erik Midthun, Datametrix.

(11:35-11:55)

IT-strategien i helsesektoren & Direktoratenes faglige rolle.

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT.

(11:55-12:15)

RFID og standardisering & Rapport fra RFID konferanser i Sverige.

August Nilssen, RFID nettverksforum i Standard Norge.

(12:15-12:45)

12:45-13:30

Lunsj

13:30-14:15

Paneldebatt – Trådløse teknologier i helsesektoren

14:15-15:20

Sesjon: Teknologi implementasjon innen helsesektoren.

Sporing av personaltøy i verdikjeden – utfordringer med implementering.

Magnus Stendal, Salgsansvarlig, Texi AS.

(14:15-14:40)

IT plattform for helsesektoren.

Eyvind Skaga, Telenor.

(14:40-15:05)

RFID anvendelser og forskningsaktiviteter innen RFID og trådløse teknologier for helsesektoren. 

SINTEF.

(15:05-15:20)

15:20-15:45

Oppsummering