Workshop Program

”RFID og trådløse teknologier for transportbransjen”

 30. april 2008 10:00-17:00, Radisson SAS Scandinavia Hotel, Holbergs gate 30, 0166, Oslo.

 Samarbeidsarrangement mellom RFID Ressursnettverk og ITS Norge, ITS NETT

10:00-10:10

Velkommen

10:10-11:00

Sesjon: IKT-systemer for transport

Bruk av ARKTRANS for å koordinere RFID-basert informasjon i transportsektoren.

Hans Westerheim, SINTEF IKT.

(10:10-10:35)

Informasjonsplattform/portal for Godstrafikk basert på NVDB teknologi og dynamiske data.

Jan Erik Hoel, Vianova.

(10:35-11:00)

11:00-11:15

Pause med kaffe/te

11:15-12:40

Sesjon: RFID Anvendelser

RFID hos Schenker – Status Quo.

Henrik Schreier, Schenker.

(11:15-11:25)

RFID anvendelser i transportsektoren - Hva kan Telenor hjelpe med?

Thor Steffensen, Telenor.

(11:25-11:55)

Effektiviseringsmuligheter og bedre sporing på bagasjer i flyindustrien.

Jose Guillen, SAS Norge.

(11:55-12:15)

Bil-til-bil og bil-til-vei kommunikasjonssystemer.

Erik Olsen, Q-Free.

(12:15-12:40))

12:40-13:30

Lunsj

13:30-15:05

Sesjon: RFID og Sensor Networks i ITS

Sensor Networks og bruk av RFID.

Asbjørn Hovstø, ITS Norge.

(13:30-13:55)

Near Field Communication (NFC) som betalingsteknolog.i Elektronisk billetthåndtering.

Stig Husby, Fara.

(13:55-14:15)

ITS-løsninger som gir transportselskapene full kontroll over distribusjonsbiler, gods, transporter og føreradministrasjon via web.

Espen Braathe, Sensors & Actuators Solutions EBO, IBM.

(14:15-14:40)

Forskings aktiviteter innen RFID trådløse teknologier for transportsektoren.

O. Vermesan og M. Viktil, SINTEF

(14:40-15:05)

15:05-15:30

Pause med kaffe/te

15:30-16:30

Paneldebatt – Fremtiden for RFID og trådløse teknologier i transportbransjen.

16:30-16:45

Oppsummering